Friday, August 26, 2011

Asenduskirjandus


Pata, K., Laanpere, M. (2010) Tiigriõpe: Haridustehnoloogi käsiraamat
Ingrid Maadvere blogi (Tiigrihüppe Haridustehnoloog) http://tiigrihypeharidustehnoloog.blogspot.com/
Abimaterjalid:
Haridustehnoloogia käsiraamat: Tarkvarakirjeldused, juhendmaterjalid ja näited (2009) http://www.e-uni.ee/juhendid/
Eõppe materjalid Tiigrihüppe SA http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=34
Digitahvli kasutamise materjalid pedagoogile http://edu.smart.ee/Materjalidpedagoogile/
KooliRobootika projekt http://www.robootika.ee/lego/projekt/
ProgreTiiger - http://progetiiger.ee/

Erinevad M-õppe alased veebid:
http://pgnutikad.blogspot.com/ - Android
www.pelgulinna.tln.edu.ee/mobla - PG Androidi projekt Elisa Eestiga
http://applekoolis.blogspot.com/ - Apple koolis, GAG
http://ipaderi.blogspot.com/ - Apple ja HEV koostöös, Tartu Hiie kool
http://tarkraamat.blogspot.com/ - Tark raamat projekt (koostööprojekt)

Innovaatika koolis:
http://tulevikuklass.blogspot.com/  - Birgy mõtted innovaatikast koolis
http://www.digijuht.ee/ - Digiajastu haridusjuht (Hitsa projekt)
http://dailyedventures.com/ - 360 kraadi hariduses, erinevaid suuri haridusvaldkonna mõtlejaid