Saturday, November 19, 2011

9. detsember - wrapp up

Kursuse lõpetamine toimub 9. detsembril 14.00 Pelgulinna Gümnasiumis

Tegevusplaan:

13.50-14.10
Ole kohal õigel ajal, soovitavalt veidi enne.
Igaüks laeb oma esitluse või mille iganes arvutisse

Kasutame standardit TeachMeet
  • igaüks esitab teist oma iseseisva töö ülevaate teistele - 2 minutit

Soovitan tutvuda formaadiga TeachMeet http://en.wikipedia.org/wiki/TeachMeet

  • küsimuste ring - iga ühele esitatakse 2 küsimust tema esitatud asja kohta - küsimusi esitate teie, seega ole valmis iga esineja kohta vähemalt üks küsimus küsima.
  • ja õpetaja Birgy tagasisidestab kodused tööd: reflekteeringud blogides - 1 minut
Iseseisev töö: Igal üliõpilasel tuleb kursuse käigus koostada ning kursuse lõpus esitada mahukas arvestuslik iseseisev töö (35 tundi). Iseseisev töö koosneb ühe või mitme taristu kasutusdisainist: ressursi kirjeldus; kasutusvaldkonna kirjeldus; tugimaterjalid, juhendid õpetajale; tööplaani moodul; tunni plaanid; tagasiside; analüüs ja soovitused.

Valmis pakett (link sellele) peaks olema kättesaadav teie blogist või olete saatnud selle B-le epostile birgy.lorenz@gmail.com

Kursuse hinded saab teada peale seda kui õpetaja Birgy on saanud teie iseseisvate töödega tutvuda, peale teie 9. detsembri tutvustust.

.........................

TeachMeet metoodika selgitus: Igaüks esitab oma projekti täpselt 2 minutit ja sellele järgneb koheselt teine inimene. Põhimõte on selles, et kui sa ei suuda 2 minutiga ära öelda oma idee ja tegevuse põhipointi, siis ei piisa selleks ka pikemast ajast. Samamoodi kui seda metoodikat kasutatakse konverentsidel, siis saavad paljud sõna, kes muidu ei saaks ja hiljem saad ise valida, kellega minna tutvuma ja lisa küsima.

Konverentside puhul on oluline ka tähele panna seda, et tihti on teemad ebahuvitavad, seega siis oled raisanud ainult 2 minutit, mitte pidanud sama asja kuulama 20 minutit.

See metoodika on maailmas suhteliselt uus, kuid tasub läbikogeda, sest läbi selle on teil endil võimalik panna esinema õpilased ja koleegid, kes muidu sõna ei julgeks võtta. Samamoodi tekitab see hiljem huvitavaid arutelusid, sest tahad teiste kohta enam teada saada (hammas on verel).

Väljakutse on muidugi selles, et kuidas sa limiteerid ennast kahele minutile:)

..........................

18. nov Lilleküla Gümnaasiumi külastus

Tutvusime moodsa ja vahva Lilleküle Gümnaasiumiga, meid võttis vastu Meeri Sild.

http://www.lillekyla.edu.ee/

Esitluse leiab siit - kliki siia

Saime teada kooli õppekorraldusest, võimalustest ja mõtteviisist omamoodi asju korraldada ja selles ka edukad olla.

Tutvusime koolimaja ja ruumidega nt: arvutiklass, serveriruum koos mobiilse arvutiklassiga ja palju muud. Püüdsime kinni ka infojuhi Imre Antoni, kes pajatas kui huvitav töö on olla koolis infojuht ja milliseid väljakutseid see endas peidab.

Mõned märksõnad:
  • süstematiseeritud ja läbiräägitud tegevus, õpetajate vaheline koostöö, toetus
  • oskus unistada ja unistusi ellu viia
  • õpilaste usaldamine nt kooli tehnika kasutusse ja vastutuse jagamine (meediakursused, kooli stendi ja ürituste haldamine, uurimistööd läbi Vernieri seadmete)
  • uuenduslikud projektid ipad kehalise kasvatuse abivahendina, õpilaste poolt ettevalmistatud GPS rada kõikidele huvilistele

Kodune töö, reflekteering: anna lühiülevaade, milline seminar, loeng on sind sinu töös kõige enam innustanud või mõjutanud. Tähtaeg 6. detsember