Friday, September 30, 2011

30. september Tallinna Ülikool

Täna võtsid meid vastu tegusad Tallinna Ülikooli töötajad Elo, Krista ja Kristjan.

Slaidid tulevad siia varsti:

Slaidid 1 - Kristjan

Slaidid 2 - Erkki

Slaidid 3 - Elo


Muu info E-õppe keskusest: http://www.tlu.ee/?CatID=2555&LangID=1

Kodutöö:

Kuidas HT käitub?
Kuidas motiveerida kolleege, kuidas tuua nad koolituse juurde?
Milline on meie pakutav portfolio, millised on meie või kooli valikud e-keskkondade osas?
Kes teeb otsuse - kõike ju ei jõua...
Mis on õnnestunud keskkondade valikul ja koolitustes ja mis ei ole?
Kuidas oma tööd analüüsida, kui palju analüüsida ja kas üldse?

Lisaülesanne: näpunäiteid tegev HT-lt kuidas jõuda koolijuhini - nippe ja trikke

Siin on tore pilt, mida näitas Martin Ripley Hariduspeegel 2011
Siin on ka jaosmaterjalid: http://www.ekk.edu.ee/120288

Saturday, September 17, 2011

Kokkuvõte esimesest kokkusaamisest

Pelgulinna Gümnaasium, 16. september kell 16:00

 • · Kohal olid: Urve, Anne, kaks Siretit, Viive, Nele, Kristi, Arkadi, Julia, Kätlin, Elo ja Juri.
 • · Showd juhtis Birgy ja tervitused andis ka Tõnu Piibur (Pelgulinna Gümnaasiumi direktor).
 • · Birgy taustast: http://www.birgy.ee/research/
 • · Jagasime eelmise aasta rõõme ja mõtteid, mis meid panevad tegutsema valitud erialal.

Pelgulinna Gümnaasium (märkmed)

· 100 aastane kool, praeguses koolimajas alates 1961 (arhitekt Udo Ivask), 2008 rekonstrueeritud Urmas Sõõrumaa kaasabil. Koolis õpib 841 õpilast, töötab 67 õpetajat, 35 klassikomplekti.

· IT suurem arendus on toimunud viimasel 12nel aastal. Birgy Lorenz asus tööle 10a tagasi, koolis oli 20 arvutit, väga kehvas seisus arvutivõrk (ligipääs 3mes kohas: arvutiklass, õpetajate tuba, direktori kabinet)

· Ajaloost (sh. IT ajaloost) loe siit >

htthttp://www.pelgulinna.tln.edu.ee/peaveeb/index.php/esileht/ajalugu

Tänapäev:

Pelgulinna Gümnaasiumi visioon (arengukava) http://www.pelgulinna.tln.edu.ee/peaveeb/index.php/esileht/arengukava-ja-pohimaeaerus

Arvuteid: ~120 – Windows 7 (80%), Windows XP, Linux (sh ~20 sülearvutit)

Arvutivõrk: välja ehitatud võrk igas klassis 2008, monitooritav wifi

Süsteemid: EHIS, KIS, EKOOL, edu@live, jagatud kaustad, blogid, VIKO, weebly, Snort, Manpremo

Koostöö teenusepakkujatega: NetGroup, Elion, Wifi.ee, Almic OÜ, ABCom, Püvi OÜ, Microsoft

Lisavidinad: 5 smart tahvlit, digilaud, veebikaamerad, 4 dokumendi kaamerat, pooltes klassides (varsti enamgi) projektorid, linuxi laborid, tsentraalselt hallatav koopiamasin-printer, variõpet toetavad elektroonilised stendid

Lisavõimalused õpilastele: edu@live = epost, failide ja piltide hoidla, grupid ja listid

Õpetajate innovaatika uuring: Pilsr.com

IT alased erisused: arvutiõpetus 1-11 klass tavaklassidele, kunstiklassidele 8 klass + valikkursused, projekt TurvaLan http://fame.pelgulinna.tln.edu.ee ; veebistuudium, arvutigraafika-3d-audio-video, Microsoft Pathfinder School 2011, e-õpe läbi Skype Kanadas asuva õpetajaga, e-õpe arvutigraafikas.

Üldised põhimõtted:

 • · Igaüks saab ise hakkama, õpetajatele viiakse läbi koolitusi (15-20 minutit-45 minutit)
 • · Erinevate süsteemide, programmide kohta on olemas 1-3lk juhendid
 • · Alati on kasutusel kõige parem ja viimane tarkvara (nt win 7, Office 2010)
 • · Toetatakse ja soodustatakse õpetajate harimist ja osalemist eriprojektides, koostöös välismaaga
 • · Komplekt asju on igale õpetajale laenutada (läptop, projektor jne.)
 • · Igas klassis alates 5es on kaks õpilast välja koolitatud õpetajale abiks (projektor, wifi, kaablid esmane arvutialane tugi, SMART tahvel jms)
 • · 4jas klassis on ainelaborid Linuxiga õpilastele kasutada

Ja kõige olulisem: iga üks vastutab oma asjade eest ise ja kõikidel on võimalus otsustada ise oma tegemiste üle, teha ettepanekuid ja neid ellu viia. Õppetoolide juhid korraldavad oma aine raames tööd (motiveerimine, abistamine). Positiivne ellusuhtumine! Kokkulepped ja diskusioon kolleegidega.

Kooli üldine arengu toetamine: erinevad koolitused, koolide külastamine (Eesti, Soome, Baltikum), arenguideede saamine ja võrdlemine välismaiste koolidega (mitte Eesti).

......................

Kodutöö:

Tähtaeg 28.09

Vali endale keskkond (selle lingi tekitan paremale äärele, anna see mulle emailile teada): 2-3lk essee/reflekteering: 1. Mida tähendab HT ja tehnoloogi roll minu jaoks; 2. Minu suurim edu-elamus oma töös seoses haridustehnoloogiaga; 3. Minu suurim väljakutse HT rollis.