Saturday, October 13, 2012

Teine kodutöö1. Koostada oma kooli/töökoha (osakonna) infostruktuuri/taristu plaan ja toimimine
2. Ülevaade, mõtted olemasoleva taristu otstarbekast kasutusest ja edasised plaanid/unistused

Ps. ärge koostage oma kodu taristu plaani (pätid võivad lugeda).
Küll aga võite luua skeeme, kirjeldusi jne.

Kui töötate juba koolis, siis katsetage ka E-ohutuse alast turvaregulatsioonide hindamist (European Schoolnet) http://www.esafetylabel.eu

ja lugege läbi parima praktika kogumik ideede saamiseks http://www.tiigrihype.ee/sites/default/files/file_attach/tekstifailid/ITkogumik.pdf

Edasijõudnutele: mõtle kõigest ja kõikidest asjadest kui teenusest (kui see on raske, siis ära praegu veel nii mõtle:)

Ära unusta ka esimese kodutöö kommenteerimist teiste kursuslaste blogides (vähemalt 2 inimest).