Friday, December 14, 2012

Klass 2012 lõpetab

Eile toimus Taristuseminari Klass 2012 viimane kohtumine.

Kuna asja eesmärgiks on ka mitte dubleerida maailmas olemasolevat, siis Anneli Rumm võttis asja ilusasti kokku https://annelir.wordpress.com/2012/12/14/kokkuvote-taristuseminarist/

Minu poolt aga tekkinud mõtted kursuslaste blogide lugemisel:
  • Tööd tuleb teha põhjalkult, õhinaga ja emotsiooniga. Siis on elul värvi, tulemusi. Siis on asi nagu päris.
  • Kasuta neid asju mis sul on. Märka ja innusta. Pane kõik toimetama ja sellest rõõmu tundma. Rõõm toodab juurde rõõmu, tekib juurde koostöövõimalusi ja ka aega.
  • Aktiivne inimene oskab aega hallata, kui jagame ja usaldame üksteisele suure eesmärgi mooduleid, siis saame juurde aega kui ka õlg-õla tunde.
  • Mõtle! Ainult tegutsedes kasvad asjad üle pea - tegeled tulekahju kustutamisega. Kõike ei jõua korraga lahendada. Sea prioriteedid ja astu samme ükshaaval. Samas tõsta lõug üles ja vaata ka kaugusesse, sest ka mootorattar sõites vaadates "posti" just sinna ta ka sõidab.
  • Kui sul on kast, siis tuleb kõigepealt kujutada ette, et sul seda kasti ei ole. Tihti on see kõige raskem - näha nähtamatud, kuulda kuulmatut ja teha teostamatut! Aga ometigi HT-d teevad seda ju iga päev;)
  • Tavainimese jaoks on tihti katkiläinud hiire vahetamine olulisem kui suure süsteemi programeerimine. IT alane töö on nähtamatu kui seda tehakse hästi.
  • Alustades tuleb tegeleda nendega, kes tulevad asjaga kaasa. Inimeste harjumuste muutmine on keeruline. Kui on aga fännide meeskond, siis hakkab jää sulama ka eemaltvaatajate südametes.
  • Kõige mõnusam on aga olla koos toredate inimesetega, kes on ka siirad selles mida nad soovivad ja teevad. "Näo" pärast hinde saamine ei sobi ei õpilasele ega ka õpetajale;)
Kursusel osalesid:
Piret http://seepapiret.wordpress.com/category/taristuseminar/
Meeri http://meeriht11.wordpress.com/tag/httaristu/
Irena http://irenaht.wordpress.com/category/taristuseminar/
Liina http://liinavaimla.wordpress.com/tag/taristu/
Meelis http://harisustehnoloogilinetaristu.blogspot.com/
Aare http://supremecreature.wordpress.com/category/taristuseminar/
Stina http://sblogi.wordpress.com/category/taristuseminar/
Anneli https://annelir.wordpress.com/category/iii-semester-2012-sugis/ifi7062-haridustehnoloogilise-taristu-seminar/

Kena jõuluaega kõikidele!

Küll juba HT teab, kuidas unistused taevast alla tuua: