Friday, October 14, 2011

14. oktoober Tallinna Reaalkool


Meid vastu võttis alati rõõmus ja tegus Tiia Niggulis, kes on olnud Reaalkooli meeskonna liige viimased 4 aastat.

Esimese asjana saime katsuda oma käega algkoolis kasutusel olevaid iPade.
Teemakohase ETV video leiad siit: http://etv.err.ee/index.php?05593527&video=1535

Peamajas tutvusime hiljem erinevate võimalustega õppetöö korraldamiseks (saal, auditoorim, arvutiseeritud keeleklass, arvutiklass). Läbi kooli infosüsteemi kirjelduste võeti läbi kooli IT alane toimimine.

Mõned märksõnad:
Koolivälised teenused: Exchange server (Netgroup), EKIS, EHIS, Ekool
Tööjaotus IT-juht/Haridustehnoloog, IT administraator, Tugiisik.
Kooli sisesesd teenused: Moodle, ilmajaam, infostendid, õpilasveebid, VARU-veeb, failiserverid, pildi- ja videoteegid.
Koostöö Tiigrihüpe SA. Erinevad innovaatilised projektid läbi aegade, BETT haridustehnoloogiamessi külastus Inglismaal.
http://www.bettshow.com/bett/website/Default.aspx?refer=1


Info ja ressursid leitavad kooliveebist: http://www.real.edu.ee/

Kodune töö:
1. Koostada oma kooli/töökoha (osakonna) infostruktuuri plaan ja toimimine
2. Ülevaade, mõtted olemasoleva taristu otstarbekast kasutusest ja edasised plaanid/unistused

Lisaülesanne 3. Mõtted Reaalkoolis tutvustatud kohta, ideed edasiseks arenguks
Vt ka seda: http://www.real.edu.ee/index.php/koolikorraldus